പാസഞ്ചർ കോവിഡ് – 19 ചാർട്ടർ

ടൂറിസം പുനാരംഭിക്കുന്നു

കോവിഡ് മൂലം വിനോദ സഞ്ചാരങ്ങളും ടൂറിസം മേഖലകളും നിറുത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ഇനി മുതൽ ചില നിബന്ധനകളോട് കൂടി ഈ യാത്രകൾ പുനരാംഭിക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിലൂടെ യാത്രക്കാരനും യാത്ര അജൻസികൾക്കും ടൂറിസം മേഖലക്ക് മുഴുവനും ഒരു ആശ്വാസം എന്ന നിലയിലാണ് ടൂറിസം പുനരാംഭിക്കുന്നത്. ഇതിനു തുടക്കം എന്ന നിലയിൽ യുകെ ടൂറിസം മേഖല വീണ്ടും തുറക്കുമ്പോൾ യുകെ സർക്കാർ സഞ്ചാരികൾക്കും യാത്രക്കാർക്കും വേണ്ടി ഒരു പാസഞ്ചർ കോവിഡ് – 19 ചാർട്ടർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഈ ചാർട്ടർ അനുസരിച്ചു വേണം ഇനി യുകെയിലേക്കുള്ള യാത്രകൾ ചെയുവാൻ.

ഈ വേനൽക്കാലത്ത് കോവിഡിനെ അതിജീവിച്ചു യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ യാത്രക്കാർക്ക് അവരുടെ അവകാശങ്ങളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും വ്യക്തമാക്കുന്നതും വ്യക്തമായി ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്നതുമായ വിവരങ്ങൾ നൽകുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ഇതിലൂടെ യാത്രകാരന് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും കൂടാതെ യാത്ര ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയും ചെയുന്നു. 

ഒരു സ്വകാര്യ ട്രാവൽ ടാസ്ക്ഫോഴ്സ് ആദ്യം വ്യക്തമാക്കിയതുപോലെ, യാത്രക്കാരുടെ അവകാശങ്ങൾ, അവർ യാത്രകൾ ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന ഏജൻസികളുടെ പ്രതീക്ഷകൾ, അവരുടെ സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ യാത്രാ പദ്ധതികൾ മാറുകയാണെങ്കിൽ എന്തുചെയ്യണമെന്ന് ചാർട്ടർ യാത്രക്കാരെ നയിക്കും. സുഗമമായ യാത്ര ഉറപ്പാക്കുക എന്നതാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത്. ഇന്നുവരെ യാത്ര ചെയ്തപോലെ ആയിരിക്കില്ല ഇനി മുതൽ ഉള്ള യാത്രകൾ.

നിങ്ങൾ ഈ വേനൽക്കാലത്തേക്കാണ് യാത്ര പോകുന്നതെങ്കിൽ, യാത്ര വ്യത്യസ്തമാകുമെന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുകയും അതിനനുസരിച്ച് തയ്യാറെടുക്കുകയും അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ വീണ്ടും അവധിക്കാലം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ യാത്രക്കാർ സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടികൾ വ്യക്തമാക്കുന്നതിനായി ഞങ്ങൾ പാസഞ്ചർ കോവിഡ് -19 ചാർട്ടർ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് എന്നാണ് വ്യോമയാന മന്ത്രി കോടതി മുന്പാകെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടോ അപകടമോ കൂടാതെ നല്ല രീതിയിൽ യാത്ര ചെയുവാൻ വേണ്ടിയാണു ഈ പാസഞ്ചർ കോവിഡ് – 19 ചാർട്ടർ ഉണ്ടാക്കിരിക്കുന്നത്.

ആയതിനാൽ ഈ അവസരത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ചാർട്ടർ അനുസരിച്ചു നൽകുന്ന വിവരങ്ങളുടെ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ

 • നിങ്ങളുടെ ഫ്ലൈറ്റ്, ഫെറി, ക്രൂയിസ് അല്ലെങ്കിൽ പാക്കേജ് അവധി എന്നിവ റദ്ദാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു മുഴുവൻ റീഫണ്ടിനും നിങ്ങൾക്ക് നിയമപരമായ അവകാശമുണ്ട്. നിയമത്തിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി റീഫണ്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
 • നിയന്ത്രണങ്ങളിലോ യാത്രാ ഉപദേശങ്ങളിലോ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം നിങ്ങളുടെ യാത്രാ പദ്ധതികളെ ബാധിക്കുന്നുവെങ്കിലും ഏജൻസി ബുക്കിംഗ് റദ്ദാക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റീഫണ്ടിന് അർഹതയില്ല, പക്ഷേ യാത്രാ തീയതികളോ ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങളോ എത്രയും വേഗം ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ ഏജൻസിയെ ബന്ധപ്പെടണം. ഈ അവസരത്തിൽ റീഫണ്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് നമ്മുടെ യാത്രയുടെ തീയതിയോ ലക്ഷ്യമോ മട്ടൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. 
 • യാത്ര ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏജൻസി വ്യക്തമായ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും നൽകണം. ഈ വ്യവസ്ഥകൾ യാത്രക്കാരന് സമ്മതമാണെങ്കിൽ മാത്രം ആ ഏജൻസിയുടെ കീഴിൽ യാത്ര ചെയ്താൽ മതിയാകും. അല്ലാത്ത പക്ഷം വേറെ ഏജൻസിയെ സമീപിക്കാം.
 • യാത്രാ ഏജൻസി ഉപഭോക്താക്കളെ സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള അവരുടെ മാനദണ്ഡങ്ങളും നയവും കൃത്യമായി തന്നെ പങ്കിടണം. ഈ മാനദണ്ഡങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ പാലിച്ചിരിക്കണം.
 • യാത്രാക്കാരുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തിനായി ശരിയായ സർട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ, വാക്സിനുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇളവുകൾ എന്നിവ ലഭിക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറായിരിക്കണം. ഇതിനെല്ലാം കൃത്യമായ രേഖകളും കൈയിൽ കരുതിരിക്കണം.എ
 • ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയുടെ ഫലമായി ഈ വർഷം വിദേശയാത്ര വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും, അതിർത്തികളിൽ ദൈർഘ്യമേറിയ ക്യൂകളും കർശന പരിശോധന ആവശ്യകതകളും ഉള്ളതായിരിക്കും. ഇവിടെല്ലാം ചിലപ്പോൾ യാത്രക്കാർക്കു തങ്ങളുടെ രേഖകൾ കാണിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം.
 • എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും യാത്ര ചെയ്തു എത്തുന്ന യാത്രക്കാർക്ക് അതിർത്തിയിൽ ഞങ്ങളുടെ ശക്തമായ നടപടികൾ നിലനിർത്തുന്നതിന് ഒരു യാത്രാ ലക്ഷ്യ ഫോം നൽകുകയും പുറപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പുള്ള നെഗറ്റീവ് പരിശോധനയുടെ തെളിവ് കാണിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്‌. ഓരോ അതിർത്തി കടക്കുമ്പോളും ചെയ്തിരിക്കേണ്ട ടെസ്റ്റുകൾ എല്ലാം ചെയുകയും അതിന്റെ രേഖകൾ കരുതുകയും വേണം. 
 • ഇതിലൂടെ അന്തർ‌ദ്ദേശീയ യാത്ര പുനരാരംഭിക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി യാത്രക്കാർ‌ക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായി വ്യത്യസ്ത ടെസ്റ്റ് പാക്കേജുകൾ‌ക്കായി എളുപ്പത്തിൽ‌ കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിയും.
 • ഒരു പുതിയ, ഉപയോക്തൃ-സൗഹൃദ ലിസ്റ്റ് സമാരംഭിച്ചതിന് ശേഷം, ചെലവ് ഉൾപ്പെടെ നിരവധി മാനദണ്ഡങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി ആളുകൾക്ക് ‘ഗ്രീൻ ലിസ്റ്റ്’, ‘ആംബർ ലിസ്റ്റ്’ വരവിന് ആവശ്യമായ ടെസ്റ്റുകൾ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടെത്താൻ ഫിൽട്ടറുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നതായിരിക്കും.
 • ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും പുതിയ പ്രവേശന ആവശ്യകതകളും കോവിഡ് -19 നിയമങ്ങളും മനസിലാക്കാൻ യാത്രക്കാർ വിദേശ, കോമൺ‌വെൽത്ത്, വികസന ഓഫീസ് യാത്രാ ഉപദേശ അപ്‌ഡേറ്റുകൾ പരിശോധിച്ച് സൈൻ അപ്പ് ചെയ്തു വേണം യാത്ര തുടരാൻ. യാത്ര ചെയ്തു കൊണ്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ അപ്ഡേറ്റസുകൾ മനസിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.
 • ആഭ്യന്തര, അന്തർദേശീയ ആരോഗ്യസ്ഥിതി കണക്കിലെടുത്ത് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഔദ്യോഗികമായി ജൂൺ 28 ന് അവലോകനം ചെയ്യും. ഇതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഈ ചാർട്ടർ പ്രതീകരിക്കുക.
 • പോർച്ചുഗൽ, സിംഗപ്പൂർ, ഐസ്‌ലാന്റ് എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള ചെറിയ എണ്ണം ‘ഗ്രീൻ ലിസ്റ്റ്’ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര യാത്രകൾ സുരക്ഷിതമായി പുനരാരംഭിക്കാമെന്ന സർക്കാർ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് ചാർട്ടറിന്റെ സമാരംഭം കുറിച്ചത്.
 • ആളുകൾ ആംബർ ലിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്കോ പ്രദേശങ്ങളിലേക്കോ പോകരുത് എന്നാണ് സർക്കാർ കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നതു, എന്നിരുന്നാലും ഇത് വ്യക്തമായി നിരോധിച്ചിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ ഈ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോളും അവിടത്തെ അവസ്ഥയെ പാട്ടി നമുക്ക് അറിയുവാൻ സാധിക്കുകയും കൂടാതെ അവിടെ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് എന്തെല്ലാം നിയമ നടപടികൾ ആണ് പാലിക്കേണ്ടത് എന്നും അറിയുവാൻ സാധിക്കും.

Leave a Comment