ഗുരുവായൂർ

പൂരങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ ഗുരുവായൂർ

അതിപ്രശസ്തവും അതിമനോഹരവുമായ ക്ഷേത്രങ്ങൾക്ക് പേരുകേട്ട നഗരം ആണ് ഗുരുവായൂർ. കേരളത്തിന്റെ തെക്കു പടിഞ്ഞാറ് ദേശത്താണ് ഗുരുവായൂർ പട്ടണം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. തീർത്ഥാടനം മാത്രം അല്ല ഇവിടെ നിന്നും സഞ്ചാരികൾക്കു ലഭിക്കുന്ന അനുഭവം, മനസിന് സന്തോഷവും ആരോഗ്യകരമായ ഒരു അവധിക്കാലത്തിനായി ഗുരുവായൂരിലെ ഈ പുണ്യ ക്ഷേത്രങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുക. ക്ഷേത്രങ്ങളാൽ പേരുകേട്ട നഗരം ആണ് ഗുരുവായൂർ നഗരം. ഗുരുവായൂരിലെ അതിശയകരമായ ക്ഷേത്രങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുക മാത്രമല്ല, ഭക്തർ ഈ നഗരത്തിലെ കാലാവസ്ഥയും ജനങ്ങളുടെ സ്നേഹവും ആതിഥേയത്വവും ആസ്വദിക്കുന്നു. ഈ ക്ഷേത്രനഗരത്തിലെ പ്രേത്യേകത എന്തെന്നാൽ മിതമായ കാലാവസ്ഥ ആയത് കൊണ്ട് തന്നെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ സന്ദർശിക്കുന്ന നഗരമായി ഗുരുവായൂർ നഗരം മാറുന്നത്.
പച്ച പുൽമേടുകൾ, നേരിയ സൂര്യപ്രകാശം, ഉയർന്ന പർവതങ്ങൾ എന്നിവയാൽ നഗരം അതിലെ നിവാസികളെയും വിനോദ സഞ്ചാരികളെയും മാന്ത്രികവിദ്യയിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, എല്ലാ വർഷവും നിരവധി തീർത്ഥാടകർ ആണ് കൂട്ടമായി നഗരം സന്ദർശിച്ച് ഗുരുവായൂരിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളെ ആരാധിക്കുകയും നഗരം ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്.
ഒട്ടനവധി ചരിത്ര കഥകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഗുരുവായൂർ ഉണ്ട്. ഈ കാരണങ്ങളാൽ തന്നെ തീർത്ഥാടകരെ ഗുരുവായൂരിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നത്. ഇവിടെ എത്തുന്ന ഭക്തർക്ക് ഈ ചരിത്ര കഥകൾ സ്വയം അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും.

ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ ഗുരുവായൂരിലെ നാല് ക്ഷേത്രങ്ങൾ.

1. ഗുരുവായൂർ ശ്രീ കൃഷ്ണ സ്വാമി ക്ഷേത്രം

ഗുരുവായൂരിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊന്നാണ് ഗുരുവായൂർ ശ്രീ കൃഷ്ണ സ്വാമി ക്ഷേത്രം. ക്ഷേത്രത്തിലെ മുഖ്യ പ്രതിഷ്ട ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ കുട്ടിക്കാലത്തേ ബാലഗോപാലന്റെ സ്വരൂപത്തിലാണ്. എല്ലായിടത്തും നിന്നുള്ള തീർഥാടകർ ഈ ദേവനെ ആരാധിക്കാൻ നഗരം സന്ദർശിക്കുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ബാല്യകാല നാമമാണ് ബാല ഗോപാലൻ. ശ്രീകൃഷ്ണ സ്വാമിയുടെ ബാല്യകാലം ആയതിനാൽ ജന്മാഷ്ടമി സമയത്തു ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഭക്തരുടെ നിറ വിരുന്നാണ് കാണുന്നത്. വിനോദസഞ്ചാരികൾക്കു ആയിട്ടു ഇവിടെ തന്നെ പ്രസാദ കൗഡറുകൾ ഉണ്ട്. അവിടെനിന്നു പ്രസാദം വാങ്ങാവുന്നത് ആണ്. തൃശൂർ നഗരത്തിൽ നിന്ന് 30 കിലോമീറ്റർ മാത്രം അകലെയാണ് ഗുരുവായൂർ, അവിടെയാണ് ഈ ക്ഷേത്രം. അതിനാൽ എളുപ്പത്തിൽ എത്തിച്ചേരാം. ഗുരുവായൂരിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ സന്ദർശിക്കുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊന്നാണ് ഈ ക്ഷേത്രം. ശ്രീകൃഷ്ണ സ്വാമി തങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് തീർത്ഥാടകർ എല്ലാ വർഷവും ക്ഷേത്രം സന്ദർശിക്കുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും, അതിന്റെ ജനപ്രീതി കാരണം മിക്കപ്പോഴും തിരക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നതായി നിങ്ങള്ക്ക് കാണുവാനാകും. ഗുരുവായുർ ക്ഷേത്ര ദർശനത്തിനു അവിടത്തെ ആചാര പ്രകാരം രീതിയിലുള്ള വസ്ത്രധാരണം കർശനമായി പാലിക്കണം. പുരുഷന്മാർ മുണ്ടും, നേരിയതും, സ്ത്രീകൾക്ക് കസവ് സാരി അല്ലെങ്കിൽ പട്ടു പാവാടയും ഉടുപ്പും ഒഴികെ മറ്റൊന്നും ധരിക്കാനാവില്ല. മറ്റ് പാശ്ചാത്യ വസ്ത്രങ്ങൾ ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ അനുവദനീയമല്ല.

2. മമ്മിയൂർ  മഹാദേവ ക്ഷേത്രം

ചരിത്രങ്ങൾ വിളിച്ചോതുന്ന മനോഹരമായ പുരാതന ചുവർച്ചിത്രങ്ങളും, ഒറിഗാമി പെയിന്റിംഗുകളും കൊണ്ട് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ചുമരുകൾ അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഗുരുവായൂർ ശ്രീ കൃഷ്ണ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് ഏതാനും കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് മമ്മിയൂർ മഹാദേവ ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഗുരുവായൂർ ശ്രീ കൃഷ്ണ സ്വാമി ക്ഷേത്രം സന്ദർശിക്കാൻ എത്തുന്ന ഭക്ത ജനങ്ങൾ ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നേടാതെ പോകുകയില്ല. ശിവൻ, അയ്യപ്പൻ,വിഷ്ണു ദേവന്മാരുടെ സ്വരൂപങ്ങൾ ഗുരുവായൂരിലെ മറ്റ് പ്രധാന ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ ക്ഷേത്രത്തെ വ്യത്യസ്തമായി കാണിക്കുന്നു. ശിവ ദേവനോട് കൂടെ ആണ് പാർവ്വതി ദേവി വസിക്കുന്നത് എന്ന് ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ പകർത്തിരിക്കുന്ന ചരിത്ര ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസിലാകുന്നു.

3. നവ മുകുന്ദ ക്ഷേത്രം

പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ വിഷ്ണുവിന്റെ വിഗ്രഹം ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് ഭാരതപുഴ തീരത്ത് സ്ഥാപിച്ച വിശുദ്ധന്മാരാണ് നവയോഗികൾ. ക്ഷേത്രം സന്ദർശിക്കാൻ നിയന്ത്രണമില്ലഏതൊരു സമയവും ഭക്തർക്ക് ഈ ക്ഷേത്രം സന്ദർശിക്കാം; ഗുരുവായുർ ക്ഷേത്ര സമയത്തിനുള്ളിൽ ഭക്തർക്ക് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കാം. ഈ ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയുന്നത് ഗുരുവായൂരിലെ തിരുനവായ എന്ന ഗ്രാമത്തിലാണ്. 12 വർഷത്തിലൊരിക്കൽ നടക്കുന്ന മാമങ്കം ഉത്സവത്തിൽ ഈ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നുള്ള യോദ്ധാക്കൾ യുദ്ധം ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു. ചരിത്രവും ബീച്ചുകളുടെ മനോഹരമായ സൗന്ദര്യവും കാരണം ഗുരുവായൂരിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊന്നാണിത്. ഗുരുവായൂർ നഗരത്തിലേക്ക് ഉള്ള യാത്രയിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ ആകാത്ത ഒന്നാണ് നവ മുകുന്ദ ക്ഷേത്രം.

4. പാർത്ഥസാരഥി ക്ഷേത്രം

രഥത്തിന്റെ ആകൃതിയിൽ മനോഹരമായ ഒരു ഘടനയിലാണ് ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ നിർമിതി. ശ്രീകൃഷ്ണൻ, പാർത്ഥസാരഥി ക്ഷേത്രംഎന്ന പേരിലും ഈ ക്ഷേത്രം പ്രസിദ്ധമാണ്. അർജ്ജുനന്റെ രൂപത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ മഹത്തായ വിഗ്രഹം എന്നിവയാൽ ഈ ക്ഷേത്രം പ്രസിദ്ധമാണ്. 
ഗുരുവായുർ ക്ഷേത്രചരിത്രം അനുസരിച്ച് ആദി ശങ്കരാചാര്യരാണ് ഈ ദേവനെ ആരാധിക്കുന്നതെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണ സ്വാമിയുടെ  മാത്രമല്ല, ആദി ശങ്കരാചാര്യരുടെ മനോഹരമായ ഒരു ക്ഷേത്രവും ഈ ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ കാണാം.
കേരളത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക തലസ്ഥാനാം എന്ന പേരിലാണ് തൃശൂർ അറിയപ്പെടുന്നത്.ചരിത്രത്തിൽ തൃശ്ശൂരിനെ തൃശ്ശിവപേരൂർ എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. ഈ പൂരങ്ങളുടെ നാട് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നതും തൃശൂർ തന്നെയാണല്ലോ.തൃശ്ശൂർ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ആദ്യം എത്തുക തൃശൂർ പൂരം ആണ്. എല്ലാ വർഷവും ഗുരുവായൂരിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ മഹത്വ പൂർണമായ ദിവസങ്ങളിൽ നിരവധി ഭക്തർ ഗുരുവായൂർ സന്ദർശിക്കാറുണ്ട്. ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഗുരുവായൂർ ശ്രീ കൃഷ്ണ സ്വാമി ക്ഷേത്രം. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഭക്തർ തങ്ങളുടെ ആത്മനിർവിധിക്കയും മനസിലിന്റെ സന്തോഷത്തിനായും ഗുരുവായൂർ സാധാരശിക്കുന്നു. എന്നും തൃശ്ശൂരിലെ ജനങ്ങൾ സ്നേഹ സമ്പന്നരും ഉപകാരികളും ആണ്.

Leave a Comment